[اسم]

orange juice

/ˈɔrənʤ ʤus/
غیرقابل شمارش

1 آب پرتقال

معادل ها در دیکشنری فارسی: آب پرتقال
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان