[اسم]

ozone hole

/ˈoʊzoʊn hoʊl/
قابل شمارش

1 کاهش ازون سوراخ لایه ازون

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان