[اسم]

ozone layer

/ˈoʊˌzoʊn ˈleɪər/
غیرقابل شمارش

1 لایه ازون

معادل ها در دیکشنری فارسی: لایه ازن
  • 1.What would happen to us without the ozone layer?
    1. بدون لایه ازون چه اتفاقی برای ما می‌افتد؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان