[اسم]

ozone layer

/ˈoʊˌzoʊn ˈleɪər/
غیرقابل شمارش

1 لایه ازون

  • 1. What would happen to us without the ozone layer?
    1 . بدون لایه ازون چه اتفاقی برای ما می‌افتد؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان