[اسم]

paper boy

/pˈeɪpɚ bˈɔɪ/
قابل شمارش

1 پسربچه روزنامه‌رسان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان