[اسم]

passion fruit

/ˈpæʃn fruːt/
قابل شمارش
[جمع: passion fruit]

1 میوه گل ساعتی پشن فروت

  • 1.Passion fruit is often used to make juice.
    1. پشن فروت اغلب برای درست کردن آبمیوه استفاده می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان