[اسم]

passive resistance

قابل شمارش

1 مقاومت بدون خشونت مقاومت منفعل

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان