[اسم]

paternity leave

/pəˈtɜrnɪti liv/
قابل شمارش

1 مرخصی بچه‌دار شدن برای مردان

  • 1.The company provides up to eight weeks of paid paternity leave.
    1. شرکت به ما هشت هفته مرخصی بچه‌دار شدن با حقوق می‌دهد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان