[اسم]

pencil case

/ˈpɛnsəl keɪs/
قابل شمارش

1 جا مدادی

معادل ها در دیکشنری فارسی: جامدادی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان