[اسم]

pencil sharpener

/ˈpɛnsəl ˈʃɑrpənər/
قابل شمارش

1 مداد تراش

معادل ها در دیکشنری فارسی: تراش مدادتراش
  • 1.Electric Pencil Sharpener
    1. مدادتراش برقی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان