[اسم]

pep pill

/ˈpep pɪl/
قابل شمارش

1 قرص شادی آور (مخدر)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان