[اسم]

phrase book

/ˈfreɪz bʊk/
قابل شمارش

1 کتابچه راهنمای لغت و اصطلاحات

  • 1.The “Phrase book” app has many useful foreign phrases and words.
    1 . اپلیکیشن "کتابچه راهنمای لغت و اصطلاحات " لغات و عبارات پرکاربرد بسیاری دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان