[اسم]

plate glass

قابل شمارش

1 شیشه قدی (پنجره و ...)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان