[اسم]

pole star

قابل شمارش

1 ستاره قطبی ستارهٔ شمالی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان