[اسم]

the pole vault

/ˈpoʊl vɔːlt/
غیرقابل شمارش

1 پرش با نیزه (ورزش)

معادل ها در دیکشنری فارسی: پرش با نیزه
  • 1.She won silver in the pole vault for Australia.
    1. او رنده مدال نقره برای پرش با نیزه در استرالیا شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان