[اسم]

police force

/pəˈliːs fɔːrs/
قابل شمارش

1 نیروی انتظامی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان