[اسم]

police force

/pəˈliːs fɔːrs/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نیروی انتظامی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان