[اسم]

post office

/ˈpoʊstˌɔː.fəs/
قابل شمارش

1 اداره پست دفتر پست

  • 1. Where's the nearest post office?
    1 . نزدیک‌ترین اداره پست کجاست؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان