[اسم]

post office

/ˈpoʊstˌɔː.fəs/
قابل شمارش

1 اداره پست دفتر پست

معادل ها در دیکشنری فارسی: اداره پست پستخانه
  • 1.Where's the nearest post office?
    1. نزدیک‌ترین اداره پست کجاست؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان