[اسم]

postnatal depression

/ˌpoʊst ˌneɪtl dɪˈpreʃn/
غیرقابل شمارش

1 افسردگی پس از زایمان

مترادف و متضاد post-partum depression
  • 1.Suddenly I was dead tired and suffering from post-natal depression.
    1 . ناگهان من از خستگی داشتم می مردم و از افسردگی پس از زایمان رنج می بردم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان