[اسم]

pound sign

/paʊnd saɪn/
قابل شمارش

1 علامت #

مترادف و متضاد hash hash sign
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان