[اسم]

pound sterling

قابل شمارش

1 پوند استرلینگ (واحد پول بریتانیا) پوند

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان