[فعل]

to pour down

/pɔr daʊn/
فعل ناگذر
[گذشته: poured down] [گذشته: poured down] [گذشته کامل: poured down]

1 به‌شدت باران باریدن

  • 1. The rain continued to pour down.
    1 . باران همچنان به‌شدت می‌بارید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان