[اسم]

presidential candidate

/pɹˌɛzɪdˈɛnʃəl kˈændᵻdˌeɪt/
قابل شمارش

1 کاندیدای ریاست‌جمهوری

معادل ها در دیکشنری فارسی: کاندیدای ریاست‌جمهوری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان