[اسم]

primary health care

/ˌpraɪmeri ˈhelθ ker/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مراقبت های بهداشتی اولیه مراقبت های بهداشتی ضروری

مترادف و متضاد primary care
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان