[اسم]

primary stress

/ˌpraɪməri ˈstres/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تکیه اولیه (آواشناسی) استرس اصلی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان