[اسم]

prison officer

/pɹˈɪzən ˈɑːfɪsɚ/
قابل شمارش

1 زندانبان

معادل ها در دیکشنری فارسی: زندانبان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان