[اسم]

private company

/pɹˈaɪvət kˈʌmpəni/
قابل شمارش

1 شرکت سهامی خاص

معادل ها در دیکشنری فارسی: شرکت سهامی خاص
مترادف و متضاد privately held company
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان