[اسم]

private sector

/ˌpraɪvət ˈsektər/
قابل شمارش

1 بخش خصوصی (اقتصاد)

معادل ها در دیکشنری فارسی: بخش خصوصی
  • 1.private-sector pay rises
    1. افزایش حقوق در بخش‌های خصوصی
  • 2.to work in the private sector
    2. کار کردن در بخش خصوصی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان