[اسم]

progressive rock

/prəˌɡresɪv ˈrɑːk/
غیرقابل شمارش

1 پراگرسیو راک شاخه ای از موسیقی راک در بریتانیا

مترادف و متضاد prog rock
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان