[اسم]

public telephone

/ˈpʌblɪk ˈtɛləˌfoʊn/
قابل شمارش

1 تلفن عمومی

  • 1. Is there a public telephone nearby?
    1 . آیا در این نزدیکی تلفن عمومی هست؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان