[اسم]

race car

/ɹˈeɪs kˈɑːɹ/
قابل شمارش

1 ماشین مسابقه

معادل ها در دیکشنری فارسی: اتومبیل مسابقه اتومبیل کورسی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان