[اسم]

radiant heat

قابل شمارش

1 گرمای تابشی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان