[اسم]

radio telescope

قابل شمارش

1 رادیو تلسکوپ تلسکوپ رادیویی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان