[اسم]

rain forest

/ˈreɪn.fɔːr.əst/
قابل شمارش

1 جنگل بارانی

  • 1. Rain forests are slowly vanishing from earth.
    1 . جنگل‌های بارانی به آرامی در حال محو شدن [از بین رفتن] از روی زمین هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان