[عبارت]

raise a child

/reɪz ə ʧaɪld/

1 بزرگ کردن کودک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان