[اسم]

raised floor

/ɹˈeɪzd flˈoːɹ/
قابل شمارش

1 کف کاذب

معادل ها در دیکشنری فارسی: کف کاذب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان