[اسم]

rave review

/reɪv ˌriˈvju/
قابل شمارش

1 نقد تمجیدآمیز نقد یا مقاله مثبت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان