[اسم]

regular income

قابل شمارش

1 درآمد دایم (ماهانه، هفتگی و ...) درآمد منظم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان