[اسم]

regular noun

قابل شمارش

1 اسم باقاعده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان