[اسم]

regular verb

قابل شمارش

1 فعل باقاعده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان