[اسم]

renewable resources

/riˈnuəbəl ˈrisɔrsɪz/
غیرقابل شمارش

1 منابع تجدیدپذیر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان