[اسم]

research student

/riˈsɜrʧ ˈstudənt/
قابل شمارش

1 دانشجوی دکترا

  • 1.Is he a research student?
    1 . او دانشجوی دکترا است؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان