[اسم]

return address

/rɪˈtɜrn ˈæˌdrɛs/
قابل شمارش

1 آدرس بازگشت

  • 1. Write your return address in the upper left-hand corner of the envelope.
    1 . آدرس بازگشت را در گوشه سمت چپ بالای پاکت نامه بنویسید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان