[عبارت]

run a business

/rʌn ə ˈbɪznəs/

1 کسب و کاری را اداره کردن کسب و کاری مدیریت کردن

مترادف و متضاد manage a business
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان