[عبارت]

savor the taste

/sˈeɪvɚ ðə tˈeɪst/

1 از طعم (چیزی) لذت بردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان