[اسم]

school project

/skul ˈprɑʤɛkt/
قابل شمارش

1 پروژه درسی کاردستی برای تکلیف مدرسه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان