[اسم]

scotland yard

/ˌskɑːtlənd ˈjɑːrd/
غیرقابل شمارش

1 اسکاتلندیارد مرکز پلیس شهر لندن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان