[اسم]

Scottish terrier

/ˌskɑːtɪʃ ˈteriər/
قابل شمارش

1 تریر اسکاتلندی (نژاد سگ)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان