[اسم]

secretary bird

/ˈsekrəteri bɜːrd/
قابل شمارش

1 مرغ دبیر مرغ منشی

  • 1.The secretary bird is an African bird with long legs that eats snakes.
    1. مرغ دبیر یک پرنده آفریقایی است که پاهای بلندی دارد و مار می‌خورد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان