[اسم]

Secretary General

قابل شمارش

1 دبیرکل

معادل ها در دیکشنری فارسی: دبیرکل
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان