[جمله]

see a man about a dog

/si ə mən əˈbaʊt ə dɔg/

1 برای کاری به جایی رفتن

  • 1.Excuse me, I have to go see a man about a dog.
    1. ببخشید من باید برای کاری جایی بروم.
  • 2.I don't know where Tom went. He said he had to see a man about a dog.
    2. من نمی دانم "تام" کجا رفت. او گفت باید جایی برود.
توضیح درباره اصطلاح see a man about a dog
این عبارت همانطور که از ظاهرش پیداست بسیار مبهم است و برای مواقعی به کار می رود که فردی بدون اینکه هدفش را بگوید از جایی برود. از این عبارت معمولا زمانی استفاده می کنند که می خواهند مودبانه برای رفتن به سرویس بهداشتی عذرخواهی کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان