[عبارت]

see a war movie

/si ə wɔr ˈmuvi/

1 یک فیلم جنگی دیدن

  • 1.We saw a great war movie last night.
    1. دیشب یک فیلم جنگی عالی دیدیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان